PC a Multimédia

Dátové pripojenia
  • Návrh, dodanie, inštalácie a servis PC (hardware, software)
  • Inštalácie a servis periférnych zariadení
  • Inštalácie multimediálnych zariadení
  • Inštalácie modemov, routrov, STB boxu, optických konvertorov pre multimediálne služby rôznych providerov (UPC, Chello, Slovak Telecom, Orange a pod.)

Našim cieľom je, aby naša  spoločnosť bola spoľahlivým a rešpektovaným dodávateľom služieb. Sme spoločnosť ktorá sa neustále snaží byť konkurencieschopnou firmou, pretože náš úspech závisí práve na tom. Nech pôsobíme kdekoľvek, uvedomujeme si našu zodpovednosť vyplývajúcu z podnikania s ohľadom na jednotlivca a verejnosť.

Dovoľte nám nájsť Vám
najvhodnejšie riešenie

Kontakt