Dátové Siete

V čase vzniku nasej spoločnosti bolo naším hlavným portfóliom poskytovanie IT služieb malým spoločnostiam a outsourcing.

Postupom času a etablovaním sa na trhu sme sa ako spoločnosť začali viac venovať budovaniu telekomunikačných sieti FTTH a FTTB, pre potreby veľkých operátorov telekomunikačných služieb. Ako ďalšiu hlavnú činnosť súvisiacu s výstavbou sme začali realizovať , pripájanie koncových užívateľov ku sieťam FTTH / FTTB inštaláciou multimediálnych služieb a servisom týchto služieb.

Ku dnešnému dňu naša spoločnosť zabezpečuje inštalácie a servis multimediálnych služieb aj technológiou LTE a to s celoslovenskou pôsobnosťou.

  • výstavba a údržba lokálnych optických a metalických sieti,
  • lokálnych a multimediálnych sieti pripojených priamo na služby rôznych providerov (internet, digitálne multimediálne TV služby, telefónne služby a pod.)
  • výstavba komplexných optických sietí FTTx vrátane GPON ukončenia
  • výstavba nadzemných vedení
  • pokládka a montáž metalických a optických káblov
  • výstavba prístupových sietí až ku koncovému účastníkovi
  • výstavba slaboprúdových rozvodov do 1000 V
  • pokládka a zaťahovanie ochranných rúr a multirúr pre optické káble
  • výstavba vnútorných rozvodov na báze metalickej – štruktúrovanej kabeláže CAT5, 6... a optickej sieti

Pre telekomunikačných operátorov máme s celoslovenskou pôsobnosťou k dispozícii približne 110 technických pracovníkov, ktorý dokážu na vysokej technickej úrovni koncovým užívateľom zabezpečiť a zrealizovať všetky ich požiadavky pre pripojenie multimediálnych a telekomunikačných služieb (internet, televízia, telefón, satelit).

Dovoľte nám nájsť Vám
najvhodnejšie riešenie

Kontakt