Dátové Siete

V čase vzniku nasej spoločnosti bolo naším hlavným portfóliom poskytovanie IT služieb malým spoločnostiam a outsourcing.

Postupom času a etablovaním sa na trhu sme sa ako spoločnosť začali viac venovať budovaniu telekomunikačných sieti FTTH a FTTB, pre potreby veľkých operátorov telekomunikačných služieb. Ako ďalšiu hlavnú činnosť súvisiacu s výstavbou sme začali realizovať , pripájanie koncových užívateľov ku sieťam FTTH / FTTB inštaláciou multimediálnych služieb a servisom týchto služieb.

Ku dnešnému dňu naša spoločnosť zabezpečuje inštalácie a servis multimediálnych služieb aj technológiou LTE a to s celoslovenskou pôsobnosťou.

Pre telekomunikačných operátorov máme s celoslovenskou pôsobnosťou k dispozícii približne 110 technických pracovníkov, ktorý dokážu na vysokej technickej úrovni koncovým užívateľom zabezpečiť a zrealizovať všetky ich požiadavky pre pripojenie multimediálnych a telekomunikačných služieb (internet, televízia, telefón, satelit).

Dovoľte nám nájsť Vám
najvhodnejšie riešenie

Kontakt